מבצע הרשמה מוקדמת - קיץ 2024 בשרתון בוקרשט

תנאי השתתפות ומידע כללי:


כללי: חברת שינפלד סיטונאי תיירות בע"מ מתמחה ביצירת חבילות נופש ייחודית עבור קהל דתי-חרדי. חבילות הנופש כוללות כרטיס טיסה, העברות משדה התעופה לבית המלון, שירותי הלנה לרבות ארוחות כשרות, חדרי תפילה, פעילויות הווי ובידור (בתאריכים נבחרים) ועוד.

המארגנים רשאים לבטל או לשנות כל טיול, הודעה תימסר לנוסעים תוך פרק זמן סביר.

דמי ביטול: לנוסע שהזמין שירותים מן החברה דרך אתר האינטרנט ו/או בכל אופן המוגדר כעסקת מכר מרחוק (בהתאם לחוק הגנת הצרכן), יהיה רשאי לבטל את ההזמנה, מכל סיבה שהיא, בכפוף לתנאים הבאים:

1. את הודעת הביטול יש לשלוח בכתב, לכתובת מייל: [email protected] או באמצעות מכשיר פקסימיליה למספר 03-6189199.

2. ביטול הזמנה ייעשה בכתב ובתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום עשיית העסקה או/ו מיום קבלת אישור ההזמנה. החברה תשיב למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את כספו, בניכוי 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך.

3. חרף האמור לעיל בס"ק 1.2, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 (שבעה) ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ביטול שאינו עומד בתנאי הביטול המצויים בחוק, כפוף יהיה לדמי הביטול המפורטים להלן:
במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא מרגע ההזמנה ועד 30 ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול, יחוייב הנוסע ב 100 יורו. במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא מ 29 ימי עבודה ועד 14 ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול, יחוייב הנוסע ב- 25% מערך הטיול. במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא מ 13 ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול, יחוייב הנוסע ב- 50% מערך הטיול. במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא מ 6 ימי עבודה ועד מועד היציאה, יחוייב הנוסע ב- 100% מערך הטיול. ביטול לאחר הכירטוס – מחיר מלא של הטיול

דמי הביטול, הינם לפי ימי עבודה בארץ ובחו"ל.

ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, תהא רשאית החברה לחייב את המשתמש גם בהוצאות ששילמה לחברה כרטיס האשראי, בהתאם לתקנה 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

מטען: יכלול מזוודה בינונית שמשקלה לא עולה על 20 ק"ג + תיק יד לנוסע עד 5 ק"ג. מטען עודף יחוייב בתשלום נוסף.

מסמכים
: הוצאת דרכון ובדיקת תוקפו באחריות הנוסעים. על הדרכון להיות בר תוקף למשך חצי שנה לפחות מתאריך החזרה מחו"ל.

סיורים וטיולים: הסיורים הינם בגדר הצעה בלבד. הסיורים מותנים במספר מינימלי של משתתפים ויחוייבו בתשלום על פי דף המידע.

חדרים: החברה תשתדל לספק ללקוח את בקשתו לגבי קומת החדר או חדר עם נוף וכל בקשה אחרת. עזיבת החדרים בשעה 12:00 בצהריים. ביום העזיבה ינתן מקום לאיחסון החבילות והמטען.

שערי מטבע זר: תשלום שיבוצע בשקלים יהיה לפי שער הדולר או היורו ביום התשלום.

החזרים וזיכויים: נוסע שיפסיק את השתתפותו באמצע הטיול לא זכאי להחזרים.

ביטוח ונזקים: אין חברת שינפלד תיירות אחראית לנזקים שייגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען ונזק ישיר או עקיף. מומלץ לנוסעים לבטח עצמם ועל חשבונם בביטוח אישי ומקיף. ט.ל.ח

טיסות:
הטיסות הינן טיסות שכר ויחולו עליהן כל ההוראות המתאימות לעניין המופיעות על כרטיס הטיסה, בהתאם לנסיבות. ייתכנו שינויים במועד ושעות הטיסה ו/או זהות המוביל האווירי, חלקם ללא הודעה מוקדמת. חובה על הלקוח לבדוק את שעת הטיסה הלוך במודיעין שדה התעופה לכל היותר 12 שעות לפני המראתה. מחירי הטיסות נכונים ליום הדפסת המחירון. יש לבדוק מחיר סופי לפני היציאה.

נשים בהריון:
נשים בהריון החל מהשבוע ה 24- חייבות באישור רפואי של רופא בשפה אנגלית על הריון תקין ואי מניעה לטוס.

תנאי תשלום: 3 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית מרגע ההרשמה.

דילוג לתוכן